Hakkımızda

Firmamız 2002 yılında Bursa'da Y.Mimar-Rest.Uzm. M. Fatih AYDIN ve Y.Mimar AytülAYDIN tarafından kurulmuş olup, 2007'den itibaren Limited Şirket olarak faaliyetini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak Türkiye çapında anıtsal yapıların restorasyon projelerini yapan firma, yaklaşık 10 teknik personeli ile restorasyon alanında edindiği tecrübeler ışığında, kentsel tasarım ve cephe sağlıklaştırma alanında da önemli projelere imza atmıştır. Ülkemizde 27 ilde bulunan Koruma Kurulları'nın 16'sının bölgelerinde çalışma yapmış ve proje onaylatmış olan firmamız halen ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyetine devam etmektedir. Firma ortaklarımız, yapılan işlerin ciddiyetinin gerektirdiği şekilde akademik ortamla olan bağlarını da hiç koparmamış olup, dışarıdan öğretim görevlisi olarak da tecrü-beleriniyeni nesillere aktarmaktadırlar.

 

About Us

D2 Architecture was founded in 2002 by M.A. Architect Mehmet Fatih AYDIN and M.A. Architect Aytül AYDIN in Bursa and continued operation as a limited company since 2007. Company is predominantly active in restoration project around Turkey . The company created significant projects about urban design and urban restoration in consideration of experience in the field of restoration with 10 technical staff.Company has been working with 16 of the 25 Committee for the Protection of Monuments in Turkey. Our company is still operating in different cities of our country. Company partners have not broken links with the academy and still are Part-Time Lecturers in Universities that they transfer to experiences from generation to generation.